جهت دریافت پیامک های تبریک ولادت حضرت علی(ع) به ادامه مطلب بروید


..........................................

وقـت طـــواف دور حــرم فکــر می کنـم

این خانه بی دلیل ترک برنداشته است


تا که بر لب نامت ای زیباترین، می آورم        آسمان ها را تو گویی بر زمین می آورم
تو طلوع آفتابـــی، من اذان مغربم              زیر لب نام امیرالمؤمنین می آورم


زان سبب مـاه رجــب ماه خداست       که اندر آن میلاد شاه لافتــی ست
شد رخش از کعبه ظاهر، عقل گفت   چون که صد آمد نود هم پیش ماست


بی علی در جسم هستی روح نیست       بی علی شـــرع نبــی را نــوح نیست

بی علی اصــل عـبـادت بـاطــل اسـت         بی علی هــر کـس بمیرد جاهل است

بی علی تقوا گلی بی رنگ و بوست          بنـدگـی همــچـون نـمـاز بی وضـوست


ای همدم و همراز نبی در شب معراج       ای صد چو سلیمان بدرت بنده و محتاج

خـاک قدمت بر سـر شاهان جهان تاج       ما را به هوایـت دل و دیـن رفـت به تاراج

ولادت مولی الموحدین حضرت علی(ع) تبریک و تهنیت باد


ما حیدری هستیم و تنها از علی دم می زنیم

با ذکـر یا حیدر مـدد آتـش به عـالم می زنیم

هـیچـیم و بـاقـی؛ حیدر است       مستیم و ساقی؛ حیدر است

از جام مولانا علی ما می دمادم می زنیم


هر دم که زنم دم ز تو دردم به سر آید

در دم همــه دردم رود و خنــده در آید

پس دم به دم و در همه دم از تو زنم دم

تا آن دم آخــر که دم از سینـه در آید


بعد انگور ، همه مستی من از رطب است      و رطب چیست؟ لب ساقی ماه رجب است

ساقی مـاه رجـب کیـسـت؟ بگـو بنویسیم      اسدالله ، عـلـی ، حیدر ، شاه نجف است

 

فاش می گویم و از گفته خود دلشادم

چهارده قرن گدای نجف اند اجدادم
توصیفـگر :
پیامک میلاد امام علی(ع) ,  SMSروز پدر ,  SMS تبریک ,  پیامک امام علی(ع) ,  خیمه , 

موضوع :
عیــدنامـه ,