مـؤمنــانــــــ عیدتانــــــ مبارکـــــ
 ذره ذره هـای خــاک به نمــاز شکــر ایسـتاده اند.
 
سیل ملائکه روانند و هدیه در دست ، فرود می آیند از آسمان.
 
 خورشید شاباش می ریزد.
 
  لبخند رنگین کمان بر کنارهی فواره ها دیدنی است.
 
 میهمانانِ خدا را گرامی می دارند در زمین؛

 و کرسی های پاداش را آذین بسته اند در بهشت.
 
خوشا به آنان که روزهی لب هاشان ذکر بوده است،
روزهی دست هاشان خدمت،
روزهی چشم هاشان اشک،
روزهی پاهاشان توبه و روزهی قلب هاشان ایمان!
 
 آسمان و زمین، دست به دست هم داده اند امروز
 
 ستاره ها در کوچه به راه افتاده اند
 
 شاخه های درخت طوبی، آنقدر پایین آمده اند که میوه هایش می افتد به پشت بام ها.
 حوض کوثر، آنقدر سرریز کرده که ناودان ها سیراب شده اند.
درهای جهنم را بسته اند و دستبند زده اند به شیاطین.
 
 آدمیان، پرده نشین حریم قدس اند.
عشق، جارچی کوچه هاست،
معنویت ، دوره گرد کوچه پس کوچه های کوچک و بزرگ است و زمین ، شهر خدا شده است.
 
 اینجا مدینه فاضله همدلی ها و هم زبانی هاست.
 
 ملکوت ، از پشت پرده های فلک پیداست.
 
 چه هلهله ای به پاست در عالم!
جشنواره افلاکیان خاک نشین است که به لقای معبود خویش رسیده اند.
 
 همگی شب هجران پشت سر نهاده ، برگشته اند به روزگار وصل
 
 برگشته اند به «عهد الست» که با خدای خویش بسته بودند.
 
 همگی امتحان تقوا داده ، روی از شیطان برتافته ، برگشته اند به سوی خدا
 
 و خدا پذیرای بندگان خویش است.توصیفـگر :
عید فطر ,  متن ادبی عید فطر ,  متن زیبا درباره عید فطر ,  وداع با ماه رمضان ,  خیمه ,  مسجد امام علی(ع) ,  هیئت امام علی(ع) گچساران , 

موضوع :
عیــدنامـه ,