پوستر شهید شیخ نمر باقر النمر در سه طرح فارسی ، عربی و انگلیسی (دریافت سه تصویر در فایل زیپ)توصیفـگر :
پوستر شهید شیخ نمر ,  MARTYR SHEIKH NIMR AL-NIMR ,  Sheikh Nimr Picture ,  بیداری سرکوب ناشدنی ,  پوستر برای دسکتاپ ,  Background ,  www.Kheymeh.ir , 

موضوع :
بیداری اسلامی ,